Hvert år har det store høydepunktet for folk i Sør-Varanger vært Kirkenesdagene, men på grunn av korona så har det vært knyttet stor usikkerhet til store arrangement over hele landet.

Nå har altså smittevernoverlege bidratt på møter for å se på gode løsninger sammen med kommunen og prosjektgruppa og kommet fram til at det kan gjennomføres, men forbehold om at alle smittevernregler overholdes.

– Vil skape aktivitet

– Vi vil skape aktivitet i bymiljøet, så det kommer til å være aktiviteter og prisutdeling blant annet. Et av tiltakene som nå gjøres for å overholde smittevernreglene er at vi selger billetter til hvert arrangement. Dette for å kunne ha en oversikt om det oppstår en situasjon der smittesporing må skje, sier Kristiansen.

Kristiansen sier de også oppfordrer hver enkelt bedrift til å gå ut i gatene for å forhindre at mange personer er i samme lokaler på samme tid.

– Vi skal også dele gågata i to, så det er mulig for folk å gå, men ikke å gå direkte på hverandre, forteller han.

Et annet tiltak som blir satt inn er at det vil være mulig å finne Antibac og oppfordringer til og vaske hendene sine mange steder i byen.

– Også er det viktig at folk holder seg hjemme om de er syke. Vi er alle i en nasjonal dugnad akkurat nå. Folk har til nå gjort en kjempejobb, og det er jo derfor vi har hatt så få smittetilfeller her, sier han.

Viktig

Sør-Varanger har hatt to smittetilfeller etter at korona traff Norge i midten av mars.

– Vi skal også ha boder rundt omkring. Der hvor køkultur med avstand må ivaretas. Ser også på løsninger for å spre servering med bord og stoler over større områder. Kirkenesdagene er jo kjempe koselig, og hver enkelt bedrift har ellers ansvaret for å holde smittevernreglene, forteller Kristiansen.

Kirkenesdagene holdes 29. juli til 1. august i Kirkenes