– Det er en risiko. Vi ser jo at det står mange tomme bygg  i byen

I tre år har bygget stått tomt. Nå har rivingen startet, og i 2021 er det et helt nytt bygg klart i gata som har mistet flere bedrifter de siste årene.