(iFinnmark)

Det er med forundring jeg leser våre politikeres undring og forklaring på hvorfor folketallet går ned i Sør-Varanger.

Flott at de ser at dette henger tett sammen med antall arbeidsplasser i vår kommune. De nevner konkursen i Sydvaranger Gruve som en av årsakene, og det er jo selvfølgelig riktig, men tenk om de kunne legge bedre til rette for å skape flere lokale arbeidsplasser i de bedriftene som er her, i tillegg til å drømme om de store luftige prosjektene det snakkes om?

Vi håper jo alle på en snarlig gruve oppstart, men hva om den ikke kommer? Men hva har de så gjort for næringslivet i kommunen, for å legge til rette og bidra til flere arbeidsplasser?

Dessverre, minimalt etter det jeg kan se, som rimelig aktiv i næringslivet i Sør-Varanger.

Tenk om våre folkevalgte hadde sørget for at alle kommunale anbud hadde følgende krav:

1. Det skal være lærlinger ansatt i bedriftene, og de skal arbeide på det kommunalt utlyste prosjektet. (Hjelper ikke at de har en kontoransatt lærling sør i landet)

2. Det skal arbeides åtte timers dager på prosjektene. (Det vil medføre at pendling vil gjøre det dyrere for firma sørfra å delta). For de som måtte lure på det, så er pendling og tolvtimersdager mye billigere enn åttetimersdager, og når de sørfra i tillegg slipper å betale arbeidsgiver avgift når de arbeider i rotasjoner her oppe, så er det lille fortrinnet vi hadde borte. Det er i tillegg vanskelig for oss lokale å få underentrepriser i prosjektene hvor det arbeides tolvtimersdager, da vi ikke har lov til det så lenge som vi bor i kommunen arbeidet utføres i. Vi kan som en grunnregel bare arbeide åtte timers dager.

Ved disse to enkle små grep, så ville de siste års prosjekter utført av bedrifter fra Trøndelag, med stor sannsynlighet tilfalt lokale bedrifter. Da bygger man kompetanse og samfunn, samt at mulighetene for å kunne snu fraflyttinga, ville være stor. Men, nei, her i kommunen, ser det ikke ut som at man anstrenger seg særlig, slik at lokale bedrifter når opp i konkurransen.

Så sier sikkert noen: Det ville bli dyrere hvis men gjorde anbudene i henhold til punkt 1 og 2?

Det er etter min mening ikke korrekt, da verdiskapninga og omsetninga vil bli lokalt, som medfører at dette samfunnsøkonomisk vil bli mye bedre for vår kommune.

Så vil helt sikkert noen si at punkt 1 og 2 ikke er lovlige krav i en offentlig utlysning?

Da må jeg bare be dem om å sette seg inn i lover og regler, for så lenge du behandler alle tilbydere likt, så er ikke det et problem. Det er fullt mulig for kommunen å begrunne de to kravene at man vektlegger hensynet til miljø, (utslipp fra flyreiser, etc.) og lokal sysselsetting så høyt, at man velger å prioritere det i anbudspapirene.

De siste årene har altså Sør-Varanger kommune satt ut entrepriser for nesten 500 millioner kroner, omsorgsboligene på Skytterhusfjellet og 9910-skolen. Dette er etter min mening prosjekter som lokale bedrifter kunne ha vunnet entreprisene på, hvis man politisk i Sør-Varanger gjorde vedtak, så utlysningene vektla de to punktene.

Så kjære politikere, det er snart valg, og jeg utfordrer dere til å svare på om mine forslag er noe dere kan tenke dere å innføre i vår kommune, slik at vi kan gjøre det vi kan for å snu den negative trenden vi er inne i.

Nu drar nu æ på rypejakt, og håper at æ ikke får skuddskader verken der eller når æ kommer tilbake til Kirkenes.