Disse 12 vil bli grensekommissiær

Hans nestkommanderende er en av søkerne.