Frykter asylmottak vil gå utover helsetilbudet og skolene i kommunen: – Vi sliter med økonomien allerede

Det er knyttet stor usikkerhet til et eventuelt asylmottak i Sør-Varanger kommune.