Gjør du dette ved Russlands grense, får det konsekvenser

Mandag ettermiddag ble to finske turister stanset i Grense Jakobselv for å ha kastet stein over grensa til Russland, noe som bryter med riksgrenseloven. Nå forteller sjef for GSV-grensevakt og oberstløytnant, Jan Marius Nilsen, om hvor ofte dette skjer.