(iFinnmark)

Det melder Finnmarkssykehuset.

Per Angermo kommer fra Tromsø, og jobber i dag som avdelingsleder i Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han tiltrer direktørstillingen i Finnmarkssykehuset i løpet av høsten.

– Jeg vil takke for tilliten som er vist meg. Jeg gleder meg til å begynne i jobben, og ser fram til å ta fatt på det viktige og spennende oppdraget i- og for Finnmarkssykehuset HF. Det er med respekt og ydmykhet at jeg tiltrer, og jeg ser fram til å møte og samarbeide med alle de kompetente og dedikerte medarbeiderne som er der. Jeg har planer om å være en synlig, lyttende og inkluderende leder, med mål om å gå foran og ligge i tet i det vi foretar oss på utviklingssiden framover, sier Per Angermo i en pressemelding.

Angermo er utdannet sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse, offentlig forvaltning, endringsledelse og prosjektledelse, og har deltatt på Nasjonalt topplederprogram i regi av Sosial- og helsedepartementet.

Han tar over etter at Siri Tau Ursin sa opp jobben i starten av 2022 etter omtrent ett år i stillingen.

iFinnmark kommer tilbake med mer.