Har satt opp smittebrakker: – Vi er foran andre i beredskapen

Finnmarkssykehuset låner fire brakker fra Varja og har opprettet tre legeundersøkelsesrom og et røntgenundersøkelsesrom.