- Vi forventer at Russland viser samme åpenhet om sine øvelser og militæraktivitet som vi og våre allierte gjør. Det er dessverre ikke tilfelle, konstaterte statssekretær Audun Halvorsen onsdag under Kirkeneskonferansen.

Halvorsen vikarierte for utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som meldte forfall. Han og holdt konferansens aller første innlegg etter ordførerens åpning.

Holder fast

Ifølge Halvorsen er åpenhet det eneste som kan redusere faren for misforståelser og farlige situasjoner, og bidra til beroligelse.

- I møtet med det nye sikkerhetspolitiske bildet og det mer utfordrende forholdet til Russland, holder vi fast ved hovedlinjene i vår sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk. Alliansetilhørigheten i NATO har vært avgjørende for Norges sikkerhet og det vil den fortsette å være i framtiden, konstaterte statssekretæren ovenfor norske og russiske konferansedeltakere.

Regjeringen har ifølge Halvorsen lagt vekt på å styrke de politiske kontaktflatene med russiske myndigheter.

- Jeg er glad vi i 2019 hadde god politisk kontakt med Russland. Ikke minst hadde utenriksministrene et positivt møte her i Kirkenes under jubileet, framhevet han.

- Forholdene til menneskerettighetsaktivister i Russland har blitt forverret de siste årene, la han til, og forsikret at dette vil tas opp i dialogen mellom norske og russiske myndigheter.

Svalbard-uenighet

I år er Svalbardtraktaten hundre år. Russland, som har rett til å utvinne naturressurser i den norske øygruppen, sendte nylig et protestskriv. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal være misfornøyd med måten Norge forvalter deler av Svalbardtraktaten på, og ber om et møte.

- Norges jurisdiksjon over Svalbard er ubestridt. Forholdene fungerer godt på Svalbard i dag, konstaterte statssekretær Halvorsen, og mente Lavrovs brev egentlig ikke inneholdt så mye nytt.

Lavrov uttrykker ifølge NTB misnøye ved at Norge har lagt restriksjoner på russisk helikopterbruk på Svalbard, samt fiskevernsonen og verneområdene, hvor det er begrenset adgang til å drive næringsvirksomhet.

Han liker også dårlig en utvisningspraksis som angivelig kun gjelder russiske borgere.