Gå til sidens hovedinnhold

Hytter og koier tilgjengelig for alle

Artikkelen er over 1 år gammel

FeFo ønsker å imøtegå folks etterspørsel etter hytter og koier i Pasvik.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle som bor i Finnmark er eiere av Finnmarkseiendommen. FeFo sitt oppdrag er å forvalte eiendommen til det beste for innbyggerne. Mange har meninger om det, og sånn skal det være. Vi lytter gjerne til innspill.

Å ha åpne hytter og koier i Pasvik er en del av det å lytte. Disse overtok vi fra Statskog. Enkelte av dem kan du bruke gratis, mens andre kan leies til kostpris. Tilbakemeldingene er entydige: Dette setter folk pris på. Derfor bruker vi hvert år betydelige ressurser på vedlikehold av infrastruktur og på å kjøre ut ved – slik at folk får et best mulig opphold.

I det siste har media skrevet om Ellentjern i Pasvik. Hyttetunet eies av FeFo og har siden 2016 blitt leid ut for 3500 kroner måneden til reiselivsvirksomhet. Gjennom årene har FeFo brukt ressurser på å utbedre hyttetunet, som ifølge leier fortsatt ikke er ideelt for deres drift. Deres ønske er mer kapasitet, mens FeFo ønsker å ivareta mest mulig av hyttetunets kulturverdier og egenart.

Kontrakten mellom FeFo og leietaker har vært femårig. Årsaken er at vi har valgt å lytte til den økende etterspørselen etter hyttene og koiene, og dermed også til de faktiske eierne av dem; finnmarkingene. Derfor vil vi også gjøre Ellentjern tilgjengelig for folk. Særlig ser vi at lokalbefolkningen bruker dagens hytter og koier. Det betyr mye for oss å bidra til bolyst og økt friluftsliv.

Alternativet ville ha vært at vi ikke kan imøtekomme etterspørselen fra folk. En ny femårig avtale ville kun forsterke forventningen om at eiendommen på sikt kan privatiseres, og en slik utvikling ønsker ikke FeFo. Ikke minst fordi tunet er av en historisk betydning. En helhetsvurdering ligger bak FeFo sin avgjørelse, og den er endelig.

Vi anerkjenner innsatsen leietaker har gjort. Men leie er aldri en evighetskontrakt. Leiekontrakten har også vært tydelig på når kontrakten utgår, og vi mener å hele tiden ha opptrådt forutsigbart i forhånd til den.

Leietaker står derimot fritt til å bygge selv på regulert område, og FeFo bidrar gjerne til å tilrettelegge for det gjennom en evigvarende festekontrakt. Det vil gi den forutsigbarheten som etterspørres.

Kommentarer til denne saken