Denne postkassen kan ha hjulpet vikarbyrået med å spare store avgifter. Nå krever konkurrenten full stans av millionavtale

Vacant Helse AS hadde lokalt kontor i en leilighet hvor det ikke var lov å drive næring – og flyttet nylig til et stengt lokale uten skilt på døra. Konkurrenten beskylder dem for å ha brukt et nesten uvirksomt lokalkontor for å unndra arbeidsgiveravgift.