Budsjettforslag: Malmklang rives, kutt i stillinger og to skoler avvikles

Onsdag la rådmannen og økonomisjefen fram budsjettforslaget til kommunen. Åtte stillinger foreslås kuttet i grunnskolen og to skoler foreslås legt ned.