Fire har søkt på jobb som prosjektleder i kommunen. Se søkerlista her

Sjefen for teknisk enhet erkjenner utfordringene med å finne folk til enkelte stillinger. Fire personer søkte på en prosjektlederstilling og flere må på plass.