Plutselig var Knuts avdeling kuttet og halvert. Kontorsjefen kaller det for en feil og lover å ordne opp

Dette er å sette kontrollutvalget sjakk matt, sa den nye lederen for Kontrollutvalget.