Uttalelsene vekker harme: – Mistenkeliggjør folk-til-folk-samarbeidet på en ufin og oppsiktsvekkende måte

Ordfører Rune Rafaelsen reagerer sterkt på etterretningssjef Morten Haga Lundes uttalelser om at Russland forsøker å spille på motsetninger i norsk politikk med det mål å påvirke befolkningens syn på Russland.