Foretakstillitsvalgt Kicki frykter at direktør Evas avgang fører til at det blir sammenslåing med UNN. – Veldig uheldig at hun går av nå

Kicki Nytun er foretakstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved Finnmarkssykehuset og ansattevalgt styremedlem. Hun beklager at Eva Håheim Pedersen går av til sommeren.