Bedriften kan miste grunnlaget etter at FeFo har sagt opp leieforholdet: – Mange støtter oss i dag

Virksomheten Ellentjern AS i Øvre Pasvik står i fare for å legge ned etter at FeFo har sagt opp leieavtalen. Bakgrunnen er at FeFo selv ønsker å leie ut hytta. Men det kan finnes en løsning.