Mener mann har brutt besøksforbud, brukt narko og utøvd vold mot en kvinne

En mann i Sør-Varanger er tiltalt ved Øst-Finnmark tingrett for å ha brutt besøksforbud, utøvet vold mot en kvinne, bruk av narkotika og for å ikke ha rettet seg etter pålegg fra politiet.