Sparte ikke på kruttet da jernbane var tema: – De framstår som rene dødsmaskiner

Sametingspresident Aili Keskitalo sparte ikke på kruttet da hun deltok i tirsdagens debatt om den planlagte arktiske jernbanen. – De stedene det er jernbane i reindriftsområder, drepes det masse rein, som på Nordlandsbanen.