Mannen handlet i nødverge: Måtte søke ly i Finnmark