Omsider fikk Alf (97) sin minnemedalje: – Min første opplevelse av frykt var i 1939. Da var jeg 16 år gammel

Alf William Hojem (97) fikk regjeringens minnemedalje for sin innsats under krigen og i frigjøringen av Kirkenes, Sør-Varanger og Finnmark.