Politimester Hætta har tatt i litt når de ber om en utbygging på Storskog, men statsråd Mæland ser behovet

Planene for utbyggingen ved Storskog grensekontrollsted ligger på 700 millioner kroner. – For mye, sier justisminister Monica Mæland (H).