Skolen var lagt ut for 2,6 mill. – Nå er det ikke å finne noen steder