Soknepresten avholder 17. mai-gudstjeneste fra et lasteplan: – Det kan bli en utfordring med salmesangen

Sør-Varanger menighet går nye veier for at de skal få forkynt Guds ord på nasjonaldagen. Nå arrangerer de Drive-In gudstjeneste.