Gå til sidens hovedinnhold

Sykehus hyret inn smittet lege: Minst én familie ble sendt i isolasjon

Ansatte ved Kirkenes sykehus er engstelig for praksisen hvor de tar imot vikarer fra Sverige og Sør-Norge etter at koronatiltakene trådte i kraft. Minst én familie ble sendt i 14 dagers karantene etter kontakt med en koronasmittet lege ansatt ved sykehuset før påske.

Slik reglene er nå så slipper de svenske legevikarene og vikarer fra Sør-Norge den 14 dagers karantenen som har vært regelen for andre.

Dette skal, etter det Kirkenes By kjenner til, ha ført til engstelse blant flere ansatte ved Finnmarkssykehuset.

LES OGSÅ: Her er det høyproduksjon på smittevernutstyr: – Men vi er tomme for overhead-ark og tetningslister

Smittet

Det har også skapt undring blant flere ansatte at en koronasmittet lege fra utlandet jobbet ved sykehuset før påske.

Hygienesykepleier Anita Brekken ved Kirkenes sykehus bekrefter opplysningene og henviser videre til medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset, Harald Gunnar Sunde.

Han sier at Finnmarkssykehuset hele tiden må veie tilgang eller mangel på spesialpersonell opp mot en eventuell smittefare.

– Hvis vi setter alle vikarer fra Sverige eller Sør-Norge strengt i to ukers karantene vil vi måtte ta ned mye aktivitet og flere finnmarkspasienter vil ikke få det behandlingstilbudet de har behov for og rett til. Vi benytter oss derfor av de mulighetene som Helsedirektoratet har laget for å kunne gi unntak for karanteneplikten, sier Sunde.

LES OGSÅ: Har satt opp smittebrakker: – Vi er foran andre i beredskapen

Unntak

Den medisinske fagsjefen hevder videre at virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse.

– Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Dette er vedtatt i forskrift i statsråd 13. mars og presisert 15. mars. Vi har derfor i nært samarbeid med vår smittevernoverlege laget en retningslinje, som så langt råd er skal sikre at vi ikke tar inn smitteførende vikarer i vår virksomhet, sier Sunde.

Kommentarer til denne saken