UDI ville ha et ja eller nei til nytt flyktningemottak, men det får de ikke ennå

Går videre i samtaler om beliggenhet og bruk av ressurser.