(iFinnmark)

– Jeg tør nesten ikke tenke på at jeg begynte i Finnmarken i 1978, som journalistlærling. Den gangen het det det. Da var jeg 20 år gammel, forteller ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen (Ap).

iFinnmark treffer henne på ordførerkontoret en fredag mot slutten av september for å snakke litt om nominasjon, valgkamp og tiden framover. Da sporer også intervjuet innom litt andre ting.

– Jeg begynte på journalistikkutdanningen i Oslo, og jeg er helt overbevist om at jeg fikk begynne der fordi jeg hadde aviserfaring. For jeg var den yngste på studiet, én av to studenter nordfra og i tillegg jente. Jeg er overbevist om at jeg ble kvotert inn.

– Så jeg elsker kvotering, legger 64-årige Pedersen til med et lurt smil.

Opp til andre å vurdere

Etter Journalisthøgskolen jobbet hun noen år som journalist, før hun deretter begynte i fylkeskommunen. Så gikk veien inn i de såkalte maktens korridorer:

– Jeg begynte som politisk rådgiver for Sissel Rönbeck, tidligere samferdselsminister i Arbeiderpartiet, og bodde jo da i Oslo noen år. Men ellers har jeg alltid bodd her i Øst-Finnmark – og jeg elsker det også. Jeg kjenner denne regionen, og jeg mener det er godt å bo her, sier Pedersen.

Og hun har en real politisk fartstid å vise til også her noraførr, som blant annet fylkesrådmann, Ap-politiker og ordfører i flere perioder. Nå står nok en valgkamp straks for døren.

– Det som er viktig å si, er jo at det er valgkamp hele tiden. Det som vi gjør her i politisk ledelse, det blir vurdert hver dag. Jeg mener også at vi har stått på; fokusert på samfunnsutviklingen og de demografiske utfordringene. Jeg har også jobbet mye på tvers, med blant annet Varanger=Utvikling og Øst-Finnmarkrådet. Så jeg har ikke bare jobbet for Vadsø, selv om det har vært hovedfokuset, men for hele østregionen. Det handler om samarbeid innenfor nærings- og samfunnsutvikling.

– Så du tenker at du fortjener en periode til?

– Det er det opp til andre å vurdere. Men det er klart jeg håper på en ny periode. Jeg satser på det, sier Pedersen.

Forsøker etter beste evne

– Hva tror du dine meningsmotstandere ville si at du ikke gjør nok? At næringsutviklingen ikke går fort nok eller at kommunen ikke legger nok til rette for dette?

– Det er vanskelig å si selv. Men Høyre satt i forrige periode, og jeg vil heller si at dette er en felles anstrengelse som vi både har og kommer til å samarbeide mye om. Jeg vil nå i hvert fall påstå at jeg har hengt i lysekrona for å gjøre hva jeg kan, sier Pedersen.

Hun peker videre på at hun, tross pandemi og nedstengning, tror hun både har vært og er en synlig og tilgjengelig ordfører.

– Jeg forsøker i hvert fall, etter beste evne, å informere om hva vi holder på med, og selv om jeg ikke nødvendigvis tar den lange diskusjonen på Facebook, så prøver jeg å svare ut etter beste evne.

– Så har vi også hatt en lengre gjennomgang om åpenhet i kommunen, hvor Vadsø faktisk kommer veldig godt ut, legger ordføreren til.

En god kombo

Nå har hun også fått en ny person som nummer to under seg på valglista fram mot neste års kommunevalg.

– For å være ærlig så synes jeg det er helt fantastisk at Marius står på lista, og jeg tror også at det blir en veldig god kombo. Han er ung, der jeg begynner å dra på årene, samtidig som han er erfaren. Han er heller ikke redd for å si ifra om ting. Nå er jeg relativt tydelig og frittalende, men han er nok hakket over meg igjen på det. Også er han er veldig blid, og med yrkesfaglig bakgrunn. Det tror jeg er en god ting.

På spørsmål om hva som kan være den største utfordringen for Arbeiderpartiet fram mot kommunevalget, tror Pedersen partiets posisjon sammen med Senterpartiet, med de utfordringene de møter, kan påvirke velgerne:

– Samtidig ser man at det lokalt ikke nødvendigvis spiller inn, selv om nasjonale strømninger klart har en del å si. Så spørsmålet er om velgerne har tillit til den jobben vi gjør, svarer hun.

Skal få slippe

Ordføreren sier at hun i alle fall er klar til å gå inn i en ny periode:

– Jeg har ikke noen jobb å gå til, men har både kompetanse og arbeidskapasitet. Så det er det jeg satser på. Dessuten ser jeg virkelig ikke for meg noen pensjonisttilværelse, legger Pedersen til.

– Og hva med perioden etter der da, teoretisk sett kan du sitte enda lengre?

– Om jeg skal sitte enda etter det? Nei, det skal vadsøværingene få slippe. Da får det heller bli flere turer ut på golfbanen.